Utylizacja azbestu w gminie - Obornikislaskieinfo.pl

Utylizacja azbestu w gminie

muratordom.pl

Zakończył się demontaż instalacji zawierających azbest z 24 posesji na terenie gminy. To efekt konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach programu, 24 posesje otrzymały aż 70% dofinansowanie do wymiany, transportu oraz utylizacji instalacji z azbestem. Efektem tych działań jest usunięcie aż 48,398 Mg płyt azbestowo-cementowych na terenie całej gminy.

Niestety, w całym kraju nadal można dość często spotkać się z azbestowymi pokrywami dachu. To tworzywo, wraz z postępującym zużyciem oraz ekspozycją na warunki pogodowe jest silnie niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ wytwarza związki silnie rakotwórcze. W Polsce od lat walczy się z tego typu budownictwem, czego przykładem jest właśnie ten program.

>