Nowe ścieżki rowerowe w Gminie Oborniki Śląskie - Obornikislaskieinfo.pl

Nowe ścieżki rowerowe w Gminie Oborniki Śląskie

eska.pl

Oborniki Śląskie pozyskały dotację (blisko 5 mln zł) na budowę 4 km ścieżek rowerowych. Przewiduje się połączenie pięciu miejscowości na terenie gminy.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW) pozyskała dofinansowanie z funduszu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację dwóch projektów związanych z budową sieci dróg rowerowych i parkingów (P&R i B&R).

Podstawowym założeniem Programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska oraz poprawa poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku będą zainwestowane m.in. w budowę nowych dróg, odnawialne źródła energii oraz działania prospołeczne. W tym celu planuje się stworzyć nowe drogi rowerowe i parkingi typu P&R (Parkuj i Jedź – zostaw samochód na parkingu i przesiądź się w pociąg/autobus) oraz B&R (Bike&Ride – system parkingów dla rowerów, który umożliwia bezpieczne pozostawienie roweru).

Gmina Oborniki Śląskie wraz z trzema gminami, aplikowała o dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych z niniejszego funduszu unijnego w ramach Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

Projekt „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica” został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do listy projektów wybranych do dofinansowania.

Dofinansowanie zakłada również refundację środków przeznaczonych na budowę parkingu P&R w miejscowości Pęgów. Na powierzchni 1465 m2 stworzono 52 miejsca postojowe,
2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 5 stanowisk dla rowerów.

Burmistrz Obornik Śląskich – Arkadiusz Poprawa przedstawia główne założenia projektu:

Połączenie Zajączkowa w kierunku Szewc, do granicy z gminą Wisznia Mała. A także kontynuacja ubiegłorocznego zadania, czyli ścieżka rowerowa z Obornik Śląskich biegnąca w stronę Siemianic, przez Siemianice do Kuraszkowa.

Kwota dofinansowania, jaką uzyskała Gmina Oborniki Śląskie to 4 191 800,44 zł.

Obecnie urzędnicy analizują projekt inwestycji oraz możliwości poszerzenia go o wykonanie ścieżki także przy ul. Kopernika i ul. Miłej w Obornikach Śląskich.

>